Všeobecná hodnota vozidla (VŠHV)

Všeobecná hodnota vozidla (VŠHV) – je hodnota vozidla v danom mieste a čase, pri ktorej stanovení sú okrem vplyvu opotrebenia zahrnuté aj vplyvy na trhu (predajnosť daného vozidla na trhu). 

Vyjadruje reálnu hodnotu/cenu vozidla rovnakého typu, výbavy, veku a počtu najazdených kilometrov na trhu. Ide  o stanovenie ceny, za ktorú si rovnaké vozidlo môžete reálne na trhu kúpiť. Stanovenie tejto hodnoty je veľmi dôležité. 

Pokiaľ vám poškodilo vozidlo iné vozidlo a náhradu škody si budete žiadať z jeho povinného zmluvného poistenia, je výška VŠHV hornou hranicou, do ktorej vám poisťovňa uhradí opravu vášho vozidla. 

Pokiaľ si budete uplatňovať náhradu škody zo svojho havarijného poistenia, hodnotu opravy vozidla vám bude poisťovňa uhrádzať od 80% VŠHV až do 100% VŠHV. Závisí to od poisťovne a typu uzatvoreného poistenia. 

Napriek tomu, že je postup na stanovenie VŠHV daný konkrétnou vyhláškou, môže vzniknúť rozdiel vo výslednej sume, pri konkrétnom vozidle u dvoch znalcov aj 20%. 

Zároveň sa veľmi často stáva, že prekročenie hodnoty opravy vášho vozidla nad VŠHV aj o 10€ posúva opravu vozidla do tzv Totálnej škody. 

Preto je veľmi dôležité správne stanovenie VŠHV a celkový manažment riadenia procesov pri oprave vozidla.

error: Content is protected !!

Ospravedlňujeme sa, náš autoservis je momentálne zatvorený a nepríjmame žiadne vozidlá na opravu.

Ďakujeme za pochopenie
Tím All Public Service