totalna skoda vozidla

Totálna škoda

Totálna škoda – je taký stav, kedy je hodnota opravy poškodeného vozidla vyššia ako VŠHV pred nehodou. 

V takýchto prípadoch poisťovne postupujú tak, že nepovolia opravu vozidla. Výška úhrady plnenia sa vypočíta tak, že od stanovenej VŠHV pred nehodou odpočítajú VŠHV – vraku po dopravnej nehode a rozdiel majiteľovi vozidla uhradia.

 Príklad: Ak malo vozidlo VŠH pred nehodou 10 000€ a VŠHV – vraku je stanovená na 2 000€, poisťovňa uhradí rozdiel 10 000€ – 2 000€ = 8 000€.

Medzi ľuďmi panuje mylný názor, že v prípade ak sa vozidlo dostane do tzv. totálnej škody, tak musia vozidlo vyradiť z evidencie a dať ho ekologicky zlikvidovať. Toto nie je pravda. Majiteľ takéhoto vozidla má dve zákonné možnosti ako môže postupovať:

A/ predá vrak a za peniaze, ktoré dostane za vrak a za plnenie od poisťovne si kúpi druhé vozidlo.

B/ nechá si za peniaze od poisťovne vozidlo opraviť. V tomto prípade je dôležité, aby bola oprava vykonaná tak, aby bolo vozidlo spôsobilé na prevádzku po pozemných komunikáciách. T.j., aby takto opravené vozidlo bolo schopné prejsť kontrolou STK.

ZAVOLAJTE NÁM 24/7
Máte problém? Poradíme vám...

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Content is protected !!