spoluúčasť

Spoluúčasť

Spoluúčasť – je vopred zmluvne stanovená hodnota, ktorou sa poistený podieľa na úhrade vzniknutej škody. 

Najčastejšie býva spoluúčasť stanovená ako percento z hodnoty opravy vozidla

Napr. ak je pri dohodnutej spoluúčasti 5%, hodnota opravy 10 000€, poisťovňa uhradí 9 500€ a poistený 5% z 10 000€ t.j. 500€. Naopak, pokiaľ je výška škody 300€, poisťovňa uhradí 285€ a poistený 5% z 300€ t.j. 15€.

Druhým najčastejším druhom spoluúčasti je pevná čiastka.

 Napr. ak je pri dohodnutej spoluúčasti 165€, hodnota opravy 10 000€, poisťovňa uhradí 9 835€ a poistený 165€. Naopak, pokiaľ je výška škody 300€, poisťovňa uhradí 135€ a poistený 165€. 

V minulosti boli poistné zmluvy uzatvárané s kombinovanou spoluúčasťou, napr. 5% min. 165€. V takomto prípade, ak je výška hodnoty opravy do 3 300€, poistený sa podieľa na hodnote  opravy 165€. 

Ak je výška hodnoty opravy vyššia ako 3 300€, poistený sa podieľa na úhrade nákladov na opravu vo výške 5% z reálnej hodnoty opravy.

Ďalším typom spoluúčasti je podmienená spoluúčasť, ktorá je inak označovaná aj ako Franšíza. 

Napríklad, ak je zmluvne dohodnutá franšíza 165€, tak škody do výšky 165€ si hradí poistený sám. V prípade ak je hodnota opravy vyššia ako 165€, tak poisťovňa uhrádza náklady na opravu vozidla v plnej výške. 

Našim klientom pri uzatváraní poistenia preferujeme čo najnižšie spoluúčasti.

ZAVOLAJTE NÁM 24/7
Máte problém? Poradíme vám...

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

error: Content is protected !!