Komplexné služby na jednom mieste

To, čím sme naozaj výnimoční je starostlivosť o zákazníka. Riešime stovky poistných udalostí ročne. Poznáme presné postupy a procesy, ktoré v poisťovniach prebiehajú pri každej poistnej udalosti. 

Prečo si vybrať ALPUS

Dokážeme garantovať spokojnosť zákazníka naprieč celým proces vybavovania poistnej udalosti. Zameriavame sa primárne práve na opravy vozidiel našich zákazníkov po škodových udalostiach.

Všetky opravy sú nekompromisne vykonávané v zmysle technologických postupov určeným výrobcom daného vozidla, pričom používame iba originálne, alebo kvalitatívne totožné náhradné diely.

Juraj Hačko

Kontateľ

14 rokov som pracoval ako poisťovací maklér. Počas tohto obdobia som sa často stretával s prípadmi, keď príčinou neplnenia poisťovní bola zlá komunikácia medzi poisťovňou, autoservisom a klientom.

V autoservisoch chýbali ľudia, ktorí poznajú interný proces likvidácie škôd v poisťovniach a vedia s poisťovňami komunikovať. V nevýhode nakoniec vždy zostal klient. Začal som hľadať službu, ktorá by ľuďom pomohla. Potrebovali sme tím odborníkov, ktorí komplexne zastúpia klienta. Východiskom bol vznik spoločnosti All Public Service s.r.o..

Pomáhame našim zákazníkom poctivo, každodenne, prekonávať nečakané životné situácie

História firmy ALPUS (All Public Service s.r.o.)

S čím ste sa stretli a aké sú vaše každodenné prekážky?

Každý deň komunikujeme s poisťovňami. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad z praxe.  Nedávno sme riešili prípad dvoch klientov. Rovnaká poisťovňa, rovnaké poistné podmienky, iný záver poisťovne. Našou úlohou je v maximálnej možnej miere obhajovať práva klientov.  

Aká je vaša úspešnosť v prípade poistných udalostí?

V All Public Service s.r.o. dosahujeme približne 97 percentnú úspešnosť plnenia poistných udalostí. Čo nie je bežný štandard. Celý proces riešenia poistných udalostí musí byť nastavený tak, aby nakoniec  klient dostal svoje peniaze. Veľakrát klienti nevidia, koľko je za tým práce a koľko vedomostí je potrebných na preukázanie ich nárokov na poistné plnenia.  

Opäť si pomôžem prípadom z praxe. Klient platí veľkej poisťovni poistné cez 50 000 eur ročne. Niekto mu poškriabal auto na parkovisku. Poisťovňa nám dala kalkuláciu opravy v hodnote  470 eur. My sme spravili kontrolnú kalkuláciu, kde boli zahrnuté všetky položky potrebné na vykonanie opravy v zmysle technologického postupu, stanoveného výrobcom.   Výsledná hodnota opravy bola 791 eur. Takáto je realita. 

Našou úlohou je obhájiť záujmy klienta a zastupovať ho pri komunikácii s poisťovňou. Stojíme pevne na nohách a jednoducho vieme, ako svoju prácu robiť čo najlepšie. V prospech klienta.  Disponujeme tímom školených ľudí, ktorý presne poznajú celý priebeh riešenia poistnej udalosti.

Aké benefity prinášate klientom? 

V podstate náš klient dostáva kompletne celú službu zdarma. Vôbec nemá starosť chodiť po poisťovniach a riešiť poistnú udalosť s poisťovňou. Klient si ďalej rieši svoju prácu. Robí to, v čom je naozaj dobrý a toto si nechá spraviť “na kľúč”. 

Aké sú konkrétne veci, ktoré klient musí urobiť, ak si rieši všetko po vlastnej línii?

V prvom momente si musí klient pozrieť príslušné poistné podmienky a porovnať si ich s priebehom nehody. Mal by si vedieť dopredu vyhodnotiť, či škodu bude mať z poistenia plnenú alebo nie. Zároveň si musí správne nahlásiť poistnú udalosť. S týmto má prevažná časť klientov najväčší problém a to aj napriek tomu, že to vyzerá najjednoduchšie.  

Koľko času človek ušetrí?

Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať. Vždy je to o tom, aké má klient vedomosti, skúsenosti, o aký typ nehody sa jedná a aký je rozsah poškodenia vozidla. Niekedy sú to hodiny a niekedy dni.

Hlavným problémom nie je až tak veľmi čas, ale riziko, že škodová udalosť nebude nahlásená  správne. A práve korektné oznámenie škodovej udalosti, vykonané v súlade s poistnými podmienkami a internými požiadavkami príslušnej poisťovne je na tom to najdôležitejšie. 

Ako to funguje, keď u vás klienti nahlasujú poistné udalosti? Je plnenie predschválené? 

Nie je predschválené. Väčšina poisťovní funguje tak, že všetky doklady potrebné do likvidačného spisu sa zhromažďujú na tzv. likvidačnej priehradke. Až vtedy, keď je spis kompletný sa dostáva na stôl likvidátorovi, ktorý rozhodne či škodu zamietne, alebo ju uhradí. Veľakrát si zamestnanci servisov zamieňajú schválenie rozsahu opravy/kalkulácie poisťovňou za potvrdenie krytia zo strany poisťovne. Toto sú však dva diametrálne odlišné úkony. 

Táto služba je zadarmo? 

Služba je zadarmo a je hradená z obchodnej marže opravy vozidla. Pokiaľ nejde prípad advokátovi. Tam už je to o niečom inom. Pritom vôbec nezáleží na tom, či je to oprava za 30€, alebo za 15 000€. 

A čo, keď sa to dostane až advokátovi? 

To už je úplne iný stav. Odmena advokáta je stanovená vyhláškou č. 655/2004 Z. z.. Osobne však nevidím problém vo výške odmeny.  Problém je v dostatočnej erudovanosti právnika a skúsenostiach klienta. Nie je to o tom, že klient príde za hociktorým právnikom, dá mu spis a on mu to s poisťovňou korektne vybojuje. Takto to nefunguje. Musí to byť právnik, ktorý sa vyzná v poistnom práve, pozná procesy poisťovní a je nezávislí na poisťovniach. Takýchto právnikov poznám na Slovensku iba troch. Zároveň je veľmi dôležité, aby bola zo strany klienta dobre zvládnutá prvotná komunikácia s poisťovňami a aby klient vedel vznik svojich poškodení aj dostatočne podložiť. Ak je prípad od začiatku s poisťovňou zle odkomunikovaný a nie je dostatočne preukázaný právny nárok na poistné plnenie, nepomôže ani najdrahší právnik. 

Aká je vízia spoločnosti? 

Mojim cieľom je vybudovať firmu, ktorej činnosti – sprostredkovanie poistenia, likvidácia poistných udalostí, oprava poškodených vozidiel po nehodách a právne služby budú ľudia vnímať ako jeden celok. Toto je náš cieľ a cesta, na ktorú sme sa vybrali. 

Náš tím

Toto je hodnota firmy. Nie stroje a priestory. Pretože, dať dokopy týchto ľudí, ktorí sú individualisti v tom zmysle, že si vedia presadiť svoj názor a zároveň vedia fungovať v kolektíve ako tím.

diana maladivova
Sprostredkovanie a správa poistenia
Ing. Diana Maladiová

Robí v poisťovníctve 25 rokov, vyštudovaná vysoká škola ekonomická, celý život v poisťovníctve. Odborník ohľadom poistenia. 

0917 393 354
maladiova@alpus.sk
Vedúci servisu
Miroslav Kasáš
Vedúci servisu, ktorý od 15 rokov robí s autami. Je vyučený autoklampiar. Má neuveriteľné znalosti v technologických procesoch. Vie si ľudí ustrážiť tak, aby bol technologický postup dodržaný.
0905 681 172
kasas@alpus.sk
Anton Depeš
Likvidácia poistných udalostí
Anton Depeš
V poisťovníctve sa pohybuje 16 rokov. Likvidátora u nás robí 5 rokov. Je poisťovák s licenciou. Ako likvidátor nebol školený poisťovnou. Vie, ako vyriešiť poistnú udalosť korektne.
0901 757 451
depes@alpus.sk
Náhradné diely / Správa majetku
Marián Molnár
Neuveriteľný kúzelník na náhradné diely. V poisťovníctve nerobil, ale s náhradnými dielmi robí celý život.
0908 958 468
molnar@alpus.sks.sk
Martina Dubnická
Príjem opráv
Martina Dubnická
V poisťovníctve pracuje minimálne 15 rokov a čo sa týka klientov, veľmi dobrý komunikátor a odborník na technologické postupy.
0905 681 172
dubnicka@alpus.sk
Anna Semanová
Ekonomické oddelenie
Anna Semanová
Ekonomické oddelenie. Profesionál v oblasti financií a vysoko zodpovedná osoba.
0905 273 056
semanova@alpus.sk
ZAVOLAJTE NÁM 24/7
REZERVUJTE SA
error: Content is protected !!

Napíšte nám

All Public Service s.r.o.
Zlievarenská 1/227, 949 01 Nitra
Slovenská republika

Ospravedlňujeme sa, náš autoservis je momentálne zatvorený a nepríjmame žiadne vozidlá na opravu.

Ďakujeme za pochopenie
Tím All Public Service