Hodnota vraku havarovaného vozidla

Hodnota vraku havarovaného vozidla

Hodnota vraku havarovaného vozidla – jej určenie je vždy problematické. Takmer vždy je ovplyvnené subjektívnym pocitom poškodeného majiteľa vozidla. 

Preto sa havarované vozidlá, ktorých vek je menej ako 10 rokov dávajú na virtuálnu burzu vrakov. Tu spoločnosti, ktoré majú oprávnenie na opravu vozidiel takéto vraky dražia. Dražba obyčajne trvá 14 dní. Takto sa reálne dosiahne objektívne určenie hodnoty havarovaného vozidla. Táto hodnota je potom následne použitá pri výpočte poistného plnenia poisťovne

Výstup z dražby je zaslaný aj majiteľovi poškodeného vozidla. V ňom je uvedený kontakt na kupujúceho a výšku ceny, za ktorú kupujúci vrak odkúpi. 

Takáto ponuka je obyčajne platná 30 dní, ale môže sa meniť podľa podmienok konkrétnej dražobnej spoločnosti. Majiteľovi vozidla nevzniká povinnosť predať vrak takto navrhnutému kupujúcemu. 

Môžu ho predať za vyššiu individuálne dohodnutú cenu aj inému kupujúcemu, ktorého si sami nájdu. 

Aj v tomto prípade použije poisťovňa pri výpočte plnenia hodnotu vraku určenú dražbou. V praxi sa veľakrát stáva, že technik poisťovne nezdokumentuje úplný rozsah poškodení na vozidle. 

V takomto prípade nedostanú potenciálni kupujúci korektné informácie, ponúknu za kúpu vraku vyššiu cenu a poisťovňa platí menej. 

Aby sme sa tomuto stavu vyhli, naši pracovníci asistujú pri obhliadkach takýchto vozidiel. Vozidlá následne rozoberieme a v rámci doobhliadok preukážeme úplný rozsah poškodení na vozidle.

ZAVOLAJTE NÁM 24/7
Máte problém? Poradíme vám...

error: Content is protected !!