spoluúčasť

Spoluúčasť

Spoluúčasť – je vopred zmluvne stanovená hodnota, ktorou sa poistený podieľa na úhrade vzniknutej škody.

totalna skoda vozidla

Totálna škoda

Totálna škoda – je taký stav, kedy je hodnota opravy poškodeného vozidla vyššia ako VŠHV pred nehodou.

error: Content is protected !!